Aidasweat Oy

Yksinkertainen on kaunista!

Kokemuksiani päivittäisen toimistotyön AI-työkaluista

Minkä näistä valitsen?

Open AI ChatGPT4, Microsoft Copilot for Microsoft 365 vai Google Gemini Advanced.

Markkinoilta toki löytyy useita muitakin ohjelmistoja ja jaan tässä blogissa omia käyttökokemuksiani käyttämistäni AI-tuotteista ja palveluista.

Tänään valintani on päivittäiseen AI.n käyttöön on nyt selkeästi Copilot for Microsoft 365. Tämän blogin lopussa on esimerkkejä Copilot in Word (Wordin Copilot-ominaisuus, osa Copilot for Microsoft 365 kokonaisuutta) ohjelmistolla tehdyistä dokumenteista ja PowerPoint- dioista. On helppo suositella aloittamaan tekoälyn päivittäinen käyttö juuri Copilot for Microsoft 365 toimistosovelluksilla. Copilot tehostaa ja parantaa työn laatua merkittävästi jo tänään. Käytän toki myös lisänä maksullista Google Gemini Advanced työkalua AI-työkalujen vertailussa ja tekstihakutoiminnoissa, samoin olen käyttänyt myös OpenAI ChatGPT ohjelmistojen eri versioita julkaisusta lähtien. Toimistokäytössä Copilot for Microsoft 365 on tänään selkeä valintani.

Tekoälystä puhutaan ja kirjoitetaan paljon, mutta sen käyttöönotto todelliseen päivittäiseen työhön on monella vielä varsin alkuvaiheessa kokeilussa ja testauksessa.Tekoälyohjelmistot kehittyvät nyt todella nopeasti ja uusia versioita tulee jatkuvasti. Mielestäni nyt ei enää kannata odottaa vaan aloittaa aktiivinen tekoälyn käyttö ja hyödyntäminen päivittäin.

Tämä Blogi on kirjoitettu omien kokemusten kautta rakkaudesta lajiin, eikä siinä ei ole mukana mitään kaupallista yhteistyötä AI-ohjelmistojen toimittajien kanssa.

Kuvassa hyvän ystäväni koira Leo ”Messi” ja Jorma mökillä.

 

Yhteenveto

Omat käytännön kokemukseni Copilot for Microsoft 365 ohjelmiston hyödyntämisestä päivittäisissä tehtävissäni.

Olen käyttänyt aktiivisesti Copilot for Microsoft 365 ohjelmistoa 17.02.2024 alkaen ja suomenkielistä versiota 30.04.2024 alkaen. Microsoft Teams kokoukset ja niiden yhteenvedot olen voinut luoda ja  tallentaa suomeksi jo aiemmalla helmikuun 2024 Copilot for Microsoft 365 versiolla.

Kuulun siihen osaan tekijöistä, joilla ei ole koskaan ollut omaa ”assistenttia” dokumenttien ja esitysmateriaalien tekemiseen. Kaikki on pitänyt tehdä ”ihan itse”. Työn ohessa eri dokumenttien tuottamiseen käytettävien ohjelmistojen omatoiminen opiskelu on jäänyt varsin vähäiseksi ja oppiminen on tullut käytännön kautta. Näin toimineena olen ollut varsin huono toimistotuotteiden toiminnallisuuksien osaaja ja olen käyttänyt vain murto-osan näiden ohjelmistojen mahdollisuuksista vuosien aikana. Samalla olen varmaan käyttänyt paljon turhaa aikaa dokumenttien luomiseen, korjauksiin ja viimeistelyyn.

Microsoft 365:n Copilot AI-ohjelmiston myötä tekeminen on muuttunut merkittävästi helpommaksi ja tekemisen laatu on parantunut erityisesti Word-tekstien ja Powerpoint-esitysmateriaalien osalta. Erityisesti dokumenttien luomisen helppous ja  ”aloitus tyhjältä pöydältä” on nopeutunut merkittävästi.

Copilotin käyttö on myös turvallista eikä siihen ei tarvita erityisiä ”tekoälykursseja”. Toki netistä löytyy iso määrä oppimista helpottavia materiaaleja ja hyviä YouTube-videoita esimerkiksi Esa Riutalta.

https://www.youtube.com/watch?v=LO6gFWVaRLc

https://www.youtube.com/watch?v=ZFNIKxdMZt0

 

Tekoälyn käyttö Suomessa v.2024

Tekoälyn päivittäiseen käyttöön liittyy paljon vielä ennakkoluuloja ja koulutuksen puutetta. Monet meistä käyttävät kuitenkin jo päivittäin omatoimisesti ja aktiivisesti jotain AI-ohjelmistoja esim ChatGPT.tä tai Copilottia vaikka työnantaja ei virallisesti sitä ole työtehtäviin lanseerannut. Suomessa osa yrityksistä on ottanut tekoälyn aktiivisesti päivittäiseen toimintaansa ja yhtenä edelläkävijänä Microsoft 365:n Copilotilla on ainakin Elisa, joka oli Microsoft Pilot-asiakkaana Suomessa jo vuonna 2023. Työntekijän on aina varmistettava yrityksen johdolta ja tai IT-johdolta, että hän voi tehtävissään käyttää näitä ohjelmistoja turvallisesti työtehtävissään.

Microsoftin tuore (2024) Work Trend In-ex -tutkimusraportti osoittaa, että yli puolet suomalaisista kyselyn vastaajista käyttää tekoälyä työssään. Samalla yli 70 % suomalaisista yritysjohtajista on huolissaan siitä, ettei heidän yrityksellään ole suunnitelmaa, jolla päästä tekoälyn hyödyntämisessä yksittäisistä kokeiluista konkreettisiin liiketoimintahyötyihin.

74 % suomalaisista yritysjohtajista (globaalisti 79 %) uskoo, että heidän yrityksensä on hyödynnettävä tekoälyä pysyäkseen kilpailukykyisenä. Samaan aikaan 71 % näistä johtajista (globaalisti 60 %) kokee, ettei heidän yrityksessään ole tekoälyn hyödyntämiseen tarvittavaa suunnitelmaa tai visiota.

Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista tietotyöläisistä 57 % (globaalisti 75 %) sanoo käyttävänsä generatiivista tekoälyä työssään. Työntekijöiden mukaan tekoäly säästää aikaa ja auttaa keskittymään tärkeimpiin työtehtäviin kiireen keskellä.

Tekoälytaitojen arvostuksesta huolimatta vain 39 % työntekijöistä kertoo saaneensa tekoälykoulutusta nykyiseltä työnantajaltaan, mistä syystä työntekijät ovatkin ryhtyneet hankkimaan näitä taitoja itsenäisesti.

Edelman Data x Intelligence -tutkimusyhtiön Microsoftille toteuttamaan Work Trend Index -työelämätutkimukseen osallistui 31 000 työntekijää 31 maasta. Vastaajista noin tuhat oli Suomesta.

Copilot for Microsoft 365 sisäinen rakenne

Microsoft Graph on rajapinta ja älykkyys käyttäjän- Microsoftin Copilot datan, sekä toimistotyökalujen sisällä ja integrointi (Grounding) yhdistää, esiprosessoi ja jälkiprosessoi ”maadoittaa”  Graph-sisällön Office ohjelmistojen kanssa tuoden mukaan LLM tekoälyn oppiman sisällön.


Copilot for Microsoft 365 on maksullinen, mutta se on helposti ostettavissa verkosta ja hintansa arvoinen ainakin omassa käytössäni. Käyttöönotto oli helppoa ja Copilot asentuu mukavasti Office paketin yhteyteen. Muutaman päivän ajan opettelin käytännössä Copilotin opastamana Office tuotteiden Copilot integrointia ja Graph indeksointia. Samaan aikaan Cloud ympäristössä olevat Office dokumenttini ja mailit löysivät toisensa Copilotin kautta ja esimerkiksi yhteenvedot dokumenteista ja sähköposteista tulivat yllättävän nopeasti käyttööni. Pelkästään dokumenttien haku ja yhdistäminen nopeutui merkittävästi. Perehtyminen aikaisempien AI-ohjelmistojen käyttöön toki nopeutti omaa oppimistani. Voin kuitenkin uskoa, että jokainen käyttäjä saa samat perushyödyt varsin pikaisesti käyttöönsä ilman erityistä lisäkoulutusta. Pientä harjoittelua ja kokeilemista tämäkin kyllä vaatii ja jos omasta joukosta löytyy nopeasti oppiva työtoveri niin tukea on helppo saada ihan läheltä. Oma motivaatio oppimiseen on kuitenkin tärkeintä. Parasta on kuitenkin aloittaa käyttö ja oppiminen vaikka heti.

Microsoft pilviipalvelut

Käyttämäni Copilot for Microsoft 365 ja Microsoft 365 lisenssit

Minulla on käytössäni Copilot for Microsoft 365 sisältäen seuraavat lisenssit normaalin Officen lisäksi. Käyttöjärjestelmäni on Windows 11.

Copilot

Microsoft 365 Copilot for SharePoint

Graph Connectors in Microsoft 365 Copilot

Power Platform Connectors in Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot in Productivity Apps

Microsoft 365 Copilot in Microsoft Teams

Microsoft Copilot with Graph-grounded chat

Intelligent Search

 

Omat käytännön kokemukseni

Olen siis aktiivisesti käyttänyt monia eri tekoälysovelluksia jo marraskuusta 2022 alkaen (ChatGPT julkistus).  Vihdoin nyt olen saanut käytännössä merkittävää hyötyä tekoälystä Copilotin myötä päivittäiseen toimintaani. Microsoft 365:n Copilotin tuoma tekoäly parantaa selvästi työni laatua ja tuottavuutta ja samalla säästää aikaani.

Ennen Copilot käyttöönottoa olin tallentanut tiedostoni Microsoft OneDrive pilvipalveluun, mikä on varmaan yleisin pilvipalvelu kotikäyttäjälle ja pienelle yritykselle. Microsoft takaa myös, että 365:n Copilotin dataani ei käytetä tekoälyn opettamiseen ja voin käyttää tietojani turvallisesti Copilot for Microsoft 365:n toiminnoissa. Lisäksi Microsoft varmistaa, että yhdessä Copilot-tekoälyn kanssa luomallani materiaalilla en loukkaa muiden tekijänoikeuksia. Olen myös havainnut, että Copilot oppii jatkuvasti käyttökokemuksistani ja löytää haluamani materiaalit nopeammin ja paremmin pilvestä. Käytän myös Outlook-  ja Teams-sovellusten Copilot ominaisuuksia. Excelin Copilot on mielestäni vielä kehitysvaiheessa, eikä näin aktiivisessa käytössäni. Outlook-sähköpostien Copilot- yhteenvedot ovat käteviä ja nopeita, eikä niiden käyttö vaadi erityistä valmennusta. Jos kuitenkin annan Copilotin luoda sähköpostin puolestani, se ei ainakaan vielä ole minulle riittävän henkilökohtainen, vaan siinä on ”tekoälyn luomaa konemaisuutta” ja usein se on ehkä liian kohtelias ilmaisumuoto joka ei ole vielä minun näköiseni. Sähköposteissä siis muokkaan käytännössä lähes joka kerta Copilotin luomaa versiota ennen lähetystä, siitä huolimatta se parantaa ja nopeuttaa Outlook käyttöäni. Uskon kuitenkin, että Copilot oppii varsin pian oman kirjoitustyylini eikä korjauksia tarvi tehdä jälkikäteen.

 

Copilot for Microsoft 365 hyötyjä päivittäisessä toimistotyössä

Copilot in Word

Olen käyttänyt Microsoft Word-ohjelmistoa varmaan jo parikymmentä vuotta. Olen kuitenkin edelleen täysin amatööri Wordin käyttäjänä. Kuten varmaan moni muu ns. toimistokäyttäjä, käytän Microsoft Word ohjelmistoa tekstien ja dokumenttien laadinnassa ja muotoilussa. Copilot tuo siihen nyt merkittävän parannuksen, koska lähes kaikki muotoilukomennot voidaan antaa tekstinä- ja tai kertoa puheella. Word osaa myös luoda uutta tekstiä antamiesi ohjeiden perusteella. Se osaa myös tehdä yhteenvetoja ja kääntää tai korjata jo tuotettua dokumenttia. Minulle Copilot in Word on ollut vaan erinomainen paikka jalkauttaa tekoälyn päivittäinen käyttö. Wordista tuotetusta tekstistä Copilot osaa myös luoda PowerPoint esityksen. Nyt kun muistelen sitä aikaa, mitä olen käyttänyt esitysten luomiseen ja tekoon vuosien aikana niin tänään Copilot nopeuttaa ja parantaa esitysten laatua merkittävästi. Kokeilin myös aiemmin ChatGPT.llä PowerPoint-esitysten tekemistä. Visual Basic koodin tekeminen ChatGPT.llä sai sitten jäädä kun Microsoft 365:n Copilot julkistettiin ja PowerPoint esitykset tulevat suoraan antamastani kehotteesta tai Word- dokumentista. Tekstin ja kielen korjaukset sekä tekstin käännös toiselle kielelle onnistuvat todella helposti ja nopeasti ja mikä parasta, käännöksen laatu on huomattavasti parempaa kuin aiemmat kääntäjät ovat tarjonneet.  Blogin lopussa on esimerkkejä Copilot in Word luomista dokumenteista ja kehotteista. Kehotteiden sisällön olen vapaasti keksinyt esimerkin luomiseksi, silti Copilot in Word loi varsin mielenkiintoista tarinaa kehotteista.

 • Tekstin luonti
   • Kerro Copilotille mitä haluat luoda-kirjoittaa, niin Copilot in Word tekee sinulle luonnoksen. Tarkenna sisältöä jo kysymysvaiheessa ja lisää asioita, jotka sinulla on jo tiedossa, näin saat paremman ja tarkemman luonnoksen, jota on helppo muokata. Copilot in Word voi tuntea ja oppia asiaasi ja luonnoksen sisältöä jo aikaisemmista teksteistä tai sähköposteistasi, joten se osaa tehdä luonnoksen yllättävän hyvin ja nopeasti. Copilot voi tarvittaessa lisätä tekstiin asioita webin kautta, jos olet antanut Copilotille luvan selata internettiä ja hakea tietoja myös sieltä.
   • Auta minua kirjoittamaan (Copilot in Word):
    Käynnistä luovuus ja kirjoita ja muokkaa kuin ammattilainen luomalla ensimmäinen luonnos sekunneissa.
    Kehote: ”Luo kolme tapaa sanoa [x]”
 • Kielenkäännös
   • Jos haluat kääntää dokumentin kielen toiselle kielelle, esimerkiksi espanjaksi, voit sanoa ”Käännä dokumentti espanjaksi” tai ”Muuta kieli espanjaksi”. Copilot kääntää sitten koko dokumentin tai valitun osan valitsemallesi kielelle. Voit myös tarkistaa käännöksen oikeellisuuden sanomalla ”Tarkista käännös” tai ”Vertaa alkuperäiseen”.
   • Viestin kääntäminen (Copilot Chat):On tärkeää pystyä lukemaan tai kirjoittamaan viestejä muilla kielillä.
   • Kehote: ”Käännä seuraava teksti ranskaksi: xyz xyz”
 • Kirjoitus- ja kielioppivirheiden korjaus.
   • Jos haluat korjata mahdolliset kielioppi- ja kirjoitusvirheet, voit sanoa ”Tarkista oikeinkirjoitus” tai ”Korjaa virheet”. Copilot etsii sitten dokumentista virheitä ja ehdottaa niille korjauksia. Voit hyväksyä tai hylätä ehdotukset sanomalla ”Hyväksy”, ”Hylkää” tai ”Seuraava”. Voit myös pyytää Copilotilta selitystä virheestä sanomalla ”Miksi tämä on väärin?” tai ”Selitä virhe”.
 • Yhteenveto dokumentista
   • Wordin Copilot pystyy luomaan yhteenvedon dokumentista, jonka pituus on enintään 10 sivua. Jos dokumentti on pidempi, voit valita alueen, josta haluat yhteenvedon. Voit pyytää yhteenvetoa sanomalla ”Luo yhteenveto” tai ”Tiivistä teksti”. Copilot näyttää sitten yhteenvedon, jonka pituus on noin 10 prosenttia alkuperäisestä. Voit muuttaa yhteenvedon pituutta sanomalla ”Lyhennä yhteenvetoa” tai ”Pidennä yhteenvetoa”. Voit myös lisätä tai poistaa tiettyjä aiheita yhteenvedosta sanomalla ”Lisää aihe” tai ”Poista aihe”.
 • Asiakirjan yhteenveto (Copilot Chat)
   • Mene suoraan asiaan tekemällä yhteenveto pitkistä asiakirjoista ja keskittymällä asiaankuuluviin osioihin.
    Kehote: ”Anna minulle luettelo tiedoston avainkohdista”
   • Sisällön muokkaaminen (Copilot in Word):
    Kun sinulla on karkea luonnos ideasta, muuta se käyttökelpoiseksi tekstiksi ja vaihtele sitten pituutta ja sävyä.
    Kehote: ”Kirjoita uudelleen Copilotilla”

 

TOP 10 kehotteet

 

PowerPoint esityksen tekeminen Copilot for Microsoft 365 Word-ohjelmistolla

 • Jos haluat tehdä Copilotilla Wordista PowerPoint-esityksen, sinun täytyy ensin luoda tai avata Word-asiakirja, johon olet kirjoittanut tekstin jonka haluat sisällyttää esitykseen.
  • Voit sitten käyttää Word Copilotin Esitys-ominaisuutta seuraavasti:
  • Valitse Word-asiakirjassa oleva teksti, jonka haluat muuttaa dioiksi, ja napsauta valintanauhassa Word Copilot -painiketta.
  • Valitse avautuvasta valikosta Esitys ja odota, kunnes Wordin Copilot analysoi tekstisi ja ehdottaa sopivia dia-aiheita ja -asetteluja.
  • Voit hyväksyä tai hylätä ehdotetut diat napsauttamalla niitä. Voit myös lisätä, poistaa tai muokata dioja käyttämällä työkalupalkin painikkeita. Jokaisen dian oikeassa yläkulmassa on lähde, joka viittaa alkuperäiseen tekstiin Word-asiakirjassa.
  • Kun olet tyytyväinen esitykseen, voit tallentaa sen PowerPoint-tiedostona napsauttamalla Tallenna PowerPoint-painiketta.

 

Copilot for Microsoft 365 hyötyjä päivittäisessä toimistotyössä Copilot in PowerPoint

Esimerkkejä Copilot in PowerPoint valikosta ja dioista

SaaShop investointikierros

Revontulet-Aurora Borealis

LightningChart Maritime-visualisointi

Copilot in PowerPoint valikko

Voit käyttää sitä seuraavasti:

 •  Luo uusi esitys sanomalla ”Luo uusi esitys” tai valitsemalla Tiedosto > Uusi > Tyhjä esitys.
  •  Valitse yrityksesi oma pohja sanomalla ”Valitse pohja” tai valitsemalla Suunnittelu > Teemat > Selaa teemoja.
  •  Etsi haluamasi pohja kansioista ja kaksoisnapsauta sitä.
  • Lisää dioja sanomalla ”Lisää dia” tai valitsemalla Aloitus > Uusi dia.
  • Lisää tekstiä, kuvia, kaavioita tai muita elementtejä dioihin sanomalla ”Lisää tekstiä”, ”Lisää kuva” jne. tai valitsemalla Aloitus > Lisää ja valitsemalla haluamasi elementti.
  •  Muokkaa elementtejä sanomalla esimerkiksi ”Muuta fonttia”, ”Siirrä kuvaa” tai ”Vaihda väriä” tai valitsemalla elementin ja käyttämällä Suunnittelu- tai Muotoilu-välilehtiä.
  • Siirry diasta toiseen sanomalla ”Seuraava dia” tai ”Edellinen dia” tai käyttämällä nuolinäppäimiä tai hiirtä.

Voit myös käyttää Design-ohjelmistoa muokataksesi esitystä, jossa on yrityksesi oma pohja. Design-ohjelmisto on työkalu, joka ehdottaa sopivia suunnitteluratkaisuja esityksellesi.

Voit käyttää sitä seuraavasti:

 • Avaa esitys PowerPointin Copilotissa ja valitse Suunnittelu > Design-ohjelma.
  •  Katso ehdotettuja ideoita oikeassa reunassa ja napsauta niitä, jos haluat soveltaa niitä esitykseesi.
  • Voit vaihtaa ideoita sanomalla ”Näytä lisää ideoita” tai napsauttamalla Näytä lisää -painiketta.
  •  Voit myös muokata ideoita sanomalla esimerkiksi ”Muuta väriä”, ”Lisää animaatio” tai ”Poista elementti” tai käyttämällä Suunnittelu- tai Muotoilu-välilehtiä.
 • Voit tehdä PowerPointin Copilotin avulla pitkänkin esityksen mutta pidä mielessä, että mitä pidempi esitys on, sitä enemmän aikaa ja muistia se vaatii. Jos haluat nopeuttaa prosessia, voit valita joitakin diaesitysmalleja tai luoda oman pohjan Copilotin ehdotusten perusteella.
 • Jos teet esityksen pohjan ensin Wordissa Copilotilla, se ei välttämättä ole samanlainen kuin PowerPointin Copilotin luoma esitys. Tämä johtuu siitä, että eri sovellukset käyttävät eri menetelmiä ideoita generoidessaan. Wordin Copilot keskittyy enemmän tekstin sisältöön ja rakenteeseen, kun taas PowerPointin Copilot huomioi myös visuaaliset elementit, kuten värit, fontit, kuvat ja animaatiot. Voit kuitenkin tuoda Wordin Copilotin luoman pohjan Powerpointiin ja muokata sitä PowerPointin Copilotin avulla, jos haluat hyödyntää molempien sovellusten ominaisuuksia.
 • Voit myös tuoda PowerPoint Copilotilla tehtyyn esitykseen Excel Copilotilla tehdyn taulukon. Tämä on helppo tapa lisätä numeerista tietoa ja graafisia esityksiä esitykseesi.

Voit tehdä sen seuraavasti:

 • Avaa Excel Copilot ja luo tai valitse taulukko, jonka haluat lisätä esitykseesi. Jos et ole varma, miten luoda taulukkoa, voit kysyä Excel Copilotilta neuvoa.
  •  Valitse taulukko ja kopioi se leikepöydälle painamalla Ctrl+C (Windows) tai Command+C (Mac).
  • Avaa PowerPoint Copilot ja siirry esityksesi diaan, johon haluat lisätä taulukon.
  • Liitä taulukko diaan painamalla Ctrl+V (Windows) tai Command+V (Mac). Taulukko ilmestyy diaan Excel-tiedostona, jonka voit muokata kaksoisnapsauttamalla sitä.
  • Voit myös vaihtaa taulukon muotoa, kokoa, sijaintia ja muita ominaisuuksia käyttämällä PowerPointin työkaluja.
  • Jos haluat lisätä taulukosta luodun kaavion diaan, voit käyttää Excel Copilotin Kaavio-ominaisuutta. Valitse ensin taulukon solut, jotka haluat sisällyttää kaavioon, ja pyydä Excel Copilotilta ehdotuksia sopivasta kaaviotyypistä. Voit myös määrittää kaaviotyypin itse. Kun olet luonut kaavion, voit kopioida ja liittää sen PowerPointiin samalla tavalla kuin taulukon.

 

Tässä vielä sopivia esimerkkikehotteita, joilla on mukava testailla luovuutta Copilot in Word ohjelmistolla.

Kehotteiden kohteet ovat keksittyjä tätä harjoitusta varten, Copilotin luoma dokumentti on PDF muodossa.

Analysoi markkinatrendit

 • Kehote: Tee analyysi nykyisistä markkinatrendeistä [alalla]. Korosta mahdollisuuksia ja uhkia, ja suosittele strategioita niiden hyödyntämiseksi tai lieventämiseksi.
 • Esimerkki; Talonmaalaus Suomessa. markkinatrendit ja strategiat
 • Talonmaalaus suomessa -markkinatrendit ja strategia.pdf

 

Kilpailijan analysointi

 • Kehote: Analysoi [kilpailijan tuote tai palvelu] ja vertaa sitä omaamme, tunnistaen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
 • Esimerkki; Arvioi, miten Yamarin veneillä menee markkinoilla ja miten se eroaa Busterista, tee kilpailija-analyysi tunnistaen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
 • kilpailija-analyysi Yamarin veneistä vs Buster.pdf

 

Asiakaspersoonien luominen

 • Kehote: Luo yksityiskohtaisia asiakaspersoonia kohdeyleisöllemme, sisältäen demografiset, psykografiset ja ostopäätösprosessin tiedot.
 • Esimerkki; Luo yksityiskohtaisia asiakaspersoonia kohdeyleisöllemme uuden kotimaisen jäätelön polkupyöräkojumyynnin käynnistämiseksi laivaterminaalin pihalla, sisältäen demografiset, psykografiset ja ostopäätösprosessin tiedot.
 • Kohdeyleisön asiakaspersoonat- jäätelökoju polkupyörälle.pdf

 

Tuotekehitysstrategiat

 

Myyntiputken optimointi

 • Kehote: Suunnittele optimoitu myyntiputki [tuotteelle/palvelulle], sisältäen strategioita konversioprosentin nostamiseksi jokaisessa vaiheessa.
 • Esimerkki; Suunnittele optimoitu myyntiputki pähkinäpuusta tehdylle uudelle pesäpallomailalle, sisältäen strategioita konversioprosentin nostamiseksi jokaisessa vaiheessa.
 • Optimoitu myyntiputki uudelle pähkinäpuiselle pesäpallomailalle.pdf

Sisältömarkkinointisuunnitelma

 

Asiakaspalvelun parantaminen

 

Toimitusketjun optimointi

 • Kehote: Tarjoa oivalluksia ja strategioita toimitusketjun optimoimiseksi [tuotteelle], vähentäen kustannuksia ja parantaen tehokkuutta.
 • Esimerkki; Tarjoa oivalluksia ja strategioita toimitusketjun optimoimiseksi uudelle suomalaiselle autonvaraosatuotteelle, vähentäen kustannuksia ja parantaen tehokkuutta
 • Toimitusketjun optimointi uudelle autovaraosatuotteelle.pdf

 

Taloussuunnittelu ja -analyysi

 • Kehote: Hahmottele taloussuunnitelma seuraavalle tilikaudelle [yritykselle], sisältäen budjetit, ennusteet ja tärkeimmät suorituskykymittarit.
 • Esimerkki; Hahmottele taloussuunnitelma seuraavalle tilikaudelle uudelle mobiilipeliyritykselle, sisältäen budjetit, ennusteet ja tärkeimmät suorituskykymittarit.
 • Taloussuunnitelma seuraavalle tilikaudelle uudelle mobiilipeliyritykselle.pdf

 

Lainmukaisuuden ohjeet

 

Lopuksi tarkistin vielä blogin tekstin luettavuuden Copilotilta ja  sain seuraavan vastauksen: Tekstin oikeellisuus ja luettavuus näyttävät olevan hyvät. Teksti on hyvin jäsennelty ja yhtenäinen, selkeillä otsikoilla ja alaotsikoilla. Teksti on helppolukuinen ja ymmärrettävä, hyvällä välimerkkien ja kieliopin käytöllä. Teksti näyttää olevan tosiasiallisesti oikein, perustuen tietoihini aiheesta. Jouduin kuitenkin hieman editoimaan tekstiä WordPress ohjelmistolla blogiani varten kotisivuilleni, joten blogin tekstin editoinnissa voi olla WP.stä johtuvia kirjoitusvirheitä.

Yhteenveto

Käyttöönotto ja hyödyt  Copilot for Microsoft 365 tekoälyn käytöstä

  • AI-toimistotyökalut nopeuttavat päivittäistä työtä ja parantavat laatua jo tänään. Kannattaa aloittaa käyttö jo nyt. Microsoft Office ympäristö on jo varsin laajasti käytössä kotikäyttäjillä, yrityksissä ja julkishallinnossa. Copilot on helppo saada nopeasti käyttöön kohtuullisilla kustannuksilla ja se maksaa investoinnin takaisin nopeasti ajansäästöillä ja laadun parantumisella.
  • Yrityksen sisällä käyttöönottoa voi hidastaa tietoturvan varmistaminen. Toisaalta nyt on oikea hetki samalla tarkistaa yrityksen pilvessä olevan datan käyttöoikeudet ja turvallinen käyttö. Se onnistuu pienessä yrityksessä helposti ja nopeasti. Isoissa yrityksissä oletuksena on, että tietoturva ja käyttöoikeudet ovat jo kunnossa ja viimeistään nyt ne kannattaa varmistaa. Copilotin käyttö on turvallista ja sen käytön voi aloittaa vaikka heti.
  • Tekoälyn käyttöä yrityksen sisällä (yrityksen datalla) ei pidä aloittaa omatoimisesti ilman johdon ja tietohallinnon lupaa ja tukea.
  • Tehokkaan käytön edellytyksenä on käyttäjien opastus ja koulutus. Helpoiten se onnistuu, jos käyttäjissä löytyy innokkaita testaajia, keskinäistä tietojen-, kokemusten vaihtoa, halua ja motivaatiota oppia uutta.
  • Verkosta löytyy todella paljon koulutusmateriaalia ja YouTube videoita jopa suomeksi.

Valmiudet, riskit ja kustannukset

  • Käyttöoikeudet kannattaa aina varmistaa ennen kuin Copilot for Microsoft 365 otetaan käyttöön.
  • Copilotin joustavan ja tehokkaan käytön edellytyksenä on datan käyttö Microsoft pilvessä, mikä voi vaatia lisäselvitystä tietoturvasta ja datan ohjausta samalla varmistaen käyttöoikeudet. Pienissä yrityksissä se onnistuu helposti ja isommissa yrityksissä data useimmin on jo pilvessä ja käyttöoikeudet kunnossa.
  • Käyttäjille tulee kuukausikustannuksia n.30usd/kk henkilöä kohden. Hyödyt saadaan välittömästi paremman  laadun ja tehokkuuden kautta.
  • Nopea käyttöönotto edellyttää usein myös tiimille koulutusta, joka voi olla itsenäistä ja -tai ulkopuolisen kouluttajan tuomaa. Mielestäni kannattaa aloittaa Copilotin käyttö sopivan innostuneet tiimin kanssa vaikka heti ja laajentaa yrityksessä kun saadaan sopivasti osaamista ja käyttökokemuksia hyödyistä.

Tämän blogin jakaminen on vapasti käytettävissä, blogia voi myös kommentoida ja tai korjata mahdollisia virheitä. Ajatuksenani on jakaa omaa kokemustani uusille käyttäjille ja saada käyttökokemuksia tekoälyn aktiivikäyttäjiltä.

Start using AI daily!

English v14 (1).pdf